Vyťažte zo svojich investícií maximum

Júl/August 2016


Eric Matson z Goodyear vysvetľuje prečo hrá hodnotenie TKMZH a behúňový dizajn kľúčovú rolu pre výkon pneumatiky. A okrem toho, ako pomocou údržby môžete svoju investíciu optimalizovať

Ťažké nákladné vozidlá jazdia po extrémne náročných terénoch a majú pri tom naložené obrovské náklady. Pneumatiky na týchto vozidlách sú dôsledkom toho vystavené obrovskému zaťaženiu. Preto je pre vozový park a servisných manažérov výber správnych pneumatík pre vozidlá, ktoré sú zdrojom príjmu, nesmierne dôležitý.

Existuje množstvo faktorov, ktoré treba pri výbere pneumatík pre nákladné vozidlá zvážiť. Najväčšiu prioritu má zhodnotenie príjazdu k lokalite ťažby, no skôr než vyberiete konkrétny typ pneumatiky, mali by ste dobre rozumieť trasám, na ktoré sa nákladne vozidlo využíva.

To môžete zistiť tak, že do vozidla umiestnite jednotku na sledovanie terénu a s vozidlom trasu prejdete minimálne tak dlho, ako je navrhované časové obdobie (Goodyear odporúča 24 až 48 hodín). Takýmto spôsobom vytvoríte mapu lokality.

Záreveň by ste mali sledovať vzdialenosť, akú vozidlo prejde, jeho rýchlosť a nesúci náklad. Mnohé nákladné vozidlá sú už vybavené zariadeniami, ktoré zapisujú údaje o rýchlosti a zaťažení.

Potom by ste mali priemerne zaťaženie vynásobiť priemernou rýchlosťou. Tak dostanete hodnotu tonokilomentra za hodinu (TNKZH) pre danú lokalitu.

Každý pneumatika určená pre ťažobné zariadenia má, bez ohľadu na použitie, svoju špecifickú hodnotu TNKZH, ktorá určuje, koľko daná pneumatika dokáže uniesť pri určitej rýchlosti. A to by sa potom malo zhodovať s hodnotou TNKZH lokality ťažby.

V každom prípade by vaša voľba pri výbere pneumatiky mala padnúť na taký typ, ktorého hodnota TNKZH je vyššia ako je hodnota TNKZH lokality. Tým sa uistíte, že ste si pre svoju lokalitu vybrali správne pneumatiky.

Dizajn behúňa

Venujte mimoriadnu pozornosť dizajnu behúňa pneumatiky.

Je možné, že budete mať na výber behúne s rôznym dizajnom, ktoré sa na daný povrch hodia rovnako dobre. Avšak práve to, čo máte pod kolesami – povrchové podmienky – často určuje, aký dizajn behúňa budete nakoniec používať.

Je povrch pomerne hladký? Ak áno, vhodnejšia bude pneumatika s plytším dezénom. Je povrch náročný alebo skalnatý? V tomto prípade by ste mali použiť pneumatiku s hlbším dezénom, ktorý poskytuje vyššiu trakciu a ochranu pred prerezaním.

Ak máte pochybnosti, obráťte sa na zástupcu výrobcu pneumatík, ktorý vám môže pomôcť zhodnotiť stav povrchu na vašom pracovisku a odborne poradiť pri výbere správneho produktu.

Pri hodnotení povrchových podmienok je potrebné všímať si aj potenciálne problematické lokality, vrátane príjazdových a výjazdových ciest. Nachádzajú sa v týchto oblastiach skaly alebo sutina, ktoré by sa mohli zarezať do pneumatík? Ako sa s nimi zaobchádza?

Máte možnosť nejakým spôsobom zvýšiť trakciu? Napríklad vysypať miesto štrkom? Koľko zákrut musia vaše vozidlá prekonať? Aký je uhol stúpania alebo klesania povrchu? Spoločnosť Goodyear odporúča dodržiavať maximálne stupeň osem, či už pri stúpaní alebo klesaní.

Údržba (a profit)

Nakoniec však výhody, ktoré prináša starostlivý výber pneumatík, môžu byť negované nedostatočnou údržbou pneumatík. Keďže pneumatiky sú kriticky dôležité – a predstavujú podstatnú časť investícií – oplatí sa spraviť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste optimalizovali ich výkon a životnosť.

Jednou z najefektívnejších vecí, ktoré môžete spraviť na optimalizáciu výkonu a životnosti vašich pneumatík, je dodržiavanie správneho tlaku hustenia. Správne stabilné nahustenie má pozitívny vplyv na opotrebenie pneumatík a životnosť kostry, a môže tiež pomôcť znížiť množstvo paliva používaného vo vašich vozidlách.

Kontrola nahustenia by mala byť súčasťou inšpekcie vozidla pred každou pracovnou zmenou. Ak túto nie je možné zabezpečiť, je potrebné skontrolovať tlak hustenia pneumatík aspoň raz za deň.

Dávajte pozor na príliš vysoký alebo nízky tlak hustenia. Vysoký tlak hustenia môže viesť k nerovnomernému opotrebeniu a vyššej náchylnosti pneumatík na pretrhnutie pri použití v náročnom teréne. Nízky tlak hustenia spôsobuje, že pneumatiky sa viac ohýbajú.

A samozrejme je potrebné zaistiť, aby ste pneumatiky nepreťažovali. Nízky aj vysoký tlak hustenia môže byť príčinou poškodenia pneumatík.

Pneumatiky sú navrhnuté tak, aby zabezpečili chod vašich nákladných vozidiel. Zabezpečte, aby ste spolu s vaším tímom používali správne pneumatiky a zaistili dôslednú údržbu, a tak udržali vaše vozidlá v prevádzkyschopnom stave.

Eric Matson, skúsený odborník na OTR pneumatiky, je globálnym manažérom pre oblasť strojárstva v divízii OTR pneumatík spoločnosti the Goodyear Tire & Rubber Company.