Manažment na pracovisku: vplyv sklonu a zakrivenia cesty

Manažment na pracovisku je pre optimálny výkon pneumatiky kľúčový. Platí to najmä pokiaľ ide o sklon a zakrivenie cesty. Je potrebné všímať si niekoľko vecí:

  • Sklon cesty. Všímajte si sklon stúpania alebo klesania príjazdovej alebo výjazdovej cesty na vašom pracovisku. Na cestách s príliš strmým stúpaním sa môže ťažisko nákladného vozidla presunúť k zadnej časti, čím sa zvýši zaťaženie zadných pneumatík vozidla. Na cestách s príliš strmým klesaním sa ťažisko nákladného vozidla môže presunúť dopredu, čím sa zvýši tlak na predné pneumatiky vozidla. Sklon cesty by nikdy nemal presiahnuť 8 %.
  • Zakrivenie cesty. Na príjazdovej alebo výjazdovej ceste na vašom pracovisku by sa nemali nachádzať prudké zákruty. V ideálnom prípade by zákruty mali byť čo najširšie, s čo najväčším polomerom, aby sa zabránilo nadmernému tlaku na vonkajšie pneumatiky. Cesty by mali mať taktiež extra vyvýšený profil, podobne ako na pretekárskych okruhoch. Tak zabezpečíte dostatočný priestor na manévrovanie s vozidlom v zákrute a tým zároveň predĺžite životnosť pneumatík.

Vhodný sklon a zakrivenie ciest môže významne prispieť k optimálnemu výkonu pneumatík a predĺženej prevádzkyschopnosti vozidla.