Správna poloha nákladných vozidiel prináša ovocie

Pneumatikám na vašich nákladných vozidlách je potrebné venovať zvýšenú pozornosť – a to právom. Ale venujete pozornosť aj polohe svojich vozidiel?

Pri cúvaní vozidla k hromade lomového kameňa pozorne sledujte správnu polohu jeho zadnej nápravy vzhľadom k okraju hromady a uistite sa, že na okraji sa nenachádza suť. Rozhodujúci je uhol a vzdialenosť. Udržiavajte okraj hromady voľný, aby ste zabránili prerezaniu pneumatík, poškodeniu nárazom a ďalším problémom.

Povrch terénu by mal byť rovný. Keď sa naložené vozidlo vzdiali, okamžite plochu vyčistite a odstráňte kamene, ktoré spadli na zem počas nakládky. Sledovaním polohy vašich vozidiel – a ich okolia – zabezpečíte prevádzkyschopnosť a chod vašich zariadení.