Prehliadka vozového parku a kontrola pracoviska, aby sa kolesá krútili ďalej

Význam pneumatík pre úspešnú prevádzku vozidiel v baniach, lomoch, na staveniskách a v prístavoch nemožno podceňovať. Nasledujúce osvedčené postupy vám pomôžu dosiahnuť optimálny výkon a životnosť pneumatík, a ich prínos priamo ovlyvní váš celkový hospodársky výsledok:

  • Prehliadka vozového parku. Vaše pneumatiky skontrolujte pred začiatkom každej zmeny – to sa týka nielen tlaku hustenia, ale aj hĺbky dezénu a zárezov či škrabancov, ktoré by časom mohli spôsobiť väčšie trhliny. Skontrolujte aj zhodu pneumatík. Prehliadka vozového parku vám umožní identifikovať a napraviť tieto často prehliadané problémy skôr, ako sa prejavia ich dôsledky, často s vysokými nákladmi.
  • Kontrola pracoviska. Vykonajte prehliadku pracoviska a príjazdových aj výjazdových ciest. Nachádzajú sa na trase vášho zariadenia kamene alebo sutina? Dôležitým faktorom je aj vodné hospodárstvo. Je vaše pracovisko navrhnuté tak, aby bol dostatočne zabezpečený odtok vody? Nachádza sa na vašom pracovisku stojatá voda v podobe kaluží? Nachádza sa voda na príjazdových a výjazdových cestách? Identifikovať nástrahy, ktoré sa skrývajú pod hladinou kaluží a môžu spôsobiť poškodenie pneumatík, je veľmi ťažké. Toto riziko je možné eliminovať udržiavaním suchých povrchov.

Zabezpečte, aby ste spolu s vaším tímom pri optimalizovaní návratnosti investícií do pneumatík spolupracovali s obchodným zástupcom spoločnosti Goodyear OTR.