Údržba a profit správne nahustených pneumatík

Pre svoje vozidlo ste vybrali tú správnu pneumatiku. Čo nasleduje potom? Odpoveď: údržba. Keďže pneumatiky sú „kriticky dôležité“ – a predstavujú podstatnú časť investícií – oplatí sa optimalizovať ich výkon a životnosť. Jedným z najúčinnejších postupov údržby, ktoré môžete použiť na dosiahnutie tohto cieľa, je udržiavanie správnej úrovne hustenia.

Správne stabilné nahustenie má pozitívny vplyv na opotrebenie pneumatík a životnosť kostry, a môže tiež pomôcť znížiť množstvo paliva používaného vo vašich zariadeniach. Kontrola nahustenia by mala byť súčasťou inšpekcie pred každou pracovnou zmenou. Ak túto nie je možné zabezpečiť, je potrebné skontrolovať tlak hustenia pneumatík aspoň raz za deň.

Dávajte pozor na príliš vysoký alebo nízky tlak hustenia. Vysoký tlak hustenia môže viesť k nerovnomernému opotrebeniu a vyššej náchylnosti pneumatík na pretrhnutie pri použití v náročnom teréne. Nízky tlak hustenia spôsobuje, že pneumatiky sa viac ohýbajú. Rovnako je potrebné kontrolovať, či pneumatiky nie sú preťažené.

Pneumatiky sú navrhnuté tak, aby zabezpečili chod vášho zariadenia. Skontrolujte, či je dôsledne dodržaný správny tlak hustenia pneumatík, aby ste zabezpečili prevádzkyschopnosť a chod vašich zariadení.