Sledovanie výkonu pneumatík prináša mnoho výhod

Pneumatiky môžu byť významnou investíciou, a preto by ste mali podniknúť primerané kroky na optimalizáciu ich životnosti a výkonu. To zahŕňa zavedenie osvedčených postupov pri údržbe pneumatík a pracoviska, ako napríklad pravidelné kontroly hustenia a stavu pneumatík, kontroly pracoviska a podobne.

Dôležitú úlohu pri dosiahnutí čo najväčšieho úžitku z pneumatík zohráva aj sledovanie výkonu vašich pneumatík.

Pomocou exkluzívneho systému na sledovanie výkonu pneumatík EMTrack spoločnosti Goodyear môžu školení mechanici kontrolovať pneumatiky vozidla a zhromažďovať údaje o ich hustení, hĺbke dezénu a iných základných parametroch. Tieto informácie sa potom automaticky nahrajú do špeciálnej aplikácie EMTrack, kde sú uložené v prostredí chránenom heslom.

Časom vám zozbierané údaje umožňujú monitorovať a vyhodnotiť ukazovatele výkonnosti, ako napríklad náklady na hodinu, náklady na tonu alebo hodiny za 32. Tieto informácie vám pomôžu pri voľbe vhodnej údržby pneumatík a zároveň pomôžu odhadnúť potrebu pneumatík pre budúce obdobie. To zase môže pomôcť pri zostavovaní rozpočtu, pri výbere pneumatík v budúcnosti a pre ďalšie potreby.

Viac informácií o systéme EMTrack od spoločnosti Goodyear získate u svojho predajcu OTR pneumatík Goodyear.